•  
 •  
 •  
no_indent
Algemene voorwaarden individueel Afdrukken E-mailadres

Op alle activiteiten individuele inschrijving van Lazuli zijn onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Door inschrijving per e-mail of telefonisch ontstaat een betalingsverplichting van het volledige cursusgeld, ook als de lessen niet of slechts gedeeltelijk gevolgd worden.
 2. Betaling kan uitsluitend door overboeking op de bankrekening van Lazuli. De betaling dient altijd voorafgaand aan de activiteit te zijn voldaan. Pas na betaling van het cursusgeld ben je verzekerd van deelname. Na ontvangst van de betaling wordt een deelnamebevestiging toegezonden. Voor diegene die de BTW terug kunnen vorderen wordt op verzoek een factuur toegezonden. Er wordt dan wel een ander tarief gehanteerd.
 3. Lazuli behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren tot uiterlijk 4 dagen voor aanvang. Slechts in geval van calamiteiten kan de cursus korter van tevoren geannuleerd worden. Bij annulering door Lazuli wordt eventueel voldaan cursusgeld per omgaande volledig terugbetaald.
 4. Annuleren door de cursist is kosteloos tot 1 maand voor aanvang van de cursus.
 5. Bij annulering door de cursist vanaf een maand tot een week voorafgaand aan de activiteit wordt het betaalde bedrag onder aftrek van € 15,-  administratiekosten gerestitueerd
 6. Bij annulering door de cursist binnen een week voor aanvang van de activiteit blijft de cursist het volledige bedrag verschuldigd en wordt er niets teruggestort. Mocht de betaling nog niet zijn voldaan dan behoudt de cursist deze betalingsverplichting aan Lazuli.
 7. Annuleren kan uitsluitend per brief geadresseerd aan: Lazuli, t.a.v. Jan Schepers, Oudegracht 243, 3511 NL Utrecht of per e-mail met opgaaf van redenen vóór aanvang van de activiteit.
 8. Indien een activiteit volgeboekt is, kun je je op de wachtlijst laten plaatsen. Bij veel belangstelling proberen wij dan om een extra activiteit te organiseren. Aan een plaats op de wachtlijst kunnen geen rechten ontleend worden.
 9. Lazuli behoudt zich het recht voor personen, die de normale gang van zaken verstoren, te verwijderen, zonder restitutie van het cursusgeld.
 10. Lazuli is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van cursisten.
 11. Het cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet gekopieerd worden t.b.v. derden.
 12. Door je inschrijving verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
no_indent